Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie nr 9/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 2 grudnia 2019 roku

Zarządzenie nr 9/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 2 grudnia 2019 roku


w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w roku 2019

Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 351) zarządzam co następuje:

§1 Zarządzam przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji za rok 2019.

§2 Do wykonania czynności inwetaryzacyjnych powołuje się Komisję Inwetaryzacyjną w składzie: Przewodniczący: Hubert Woźny Członek: Piotr Wiązania

§3 Inwentaryzację wyposażenia oraz zapasów należy przeprowadzić w drodze spisu z natury wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w obecności osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie.

§4 Osoby powołane do przeprowadzenia inwentaryzacji ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z przepisami jej przeprowadzenie.

§5 Termin zakończenia wszystkich prac inwentaryzacyjnych i złożenia protokołów wyznacza się na dzień 15 stycznia 2020 r.

Kierownik
Arkadiusz SzymczakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Autor informacji: Hubert Woźny
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2019-12-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-12-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
- Pobierz wniosek o udostępnienie informacji publicznej
- Pobierz wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.