Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie nr 16/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 25 czerwca 2021 roku

Zarządzenie nr 16/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 25 czerwca 2021 roku


w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kąpieliska „Pudełkowo”

Na podstawie §4 ust. 1 Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zarządzam co następuje:
§1
Wprowadzam Regulamin Kąpieliska „Pudełkowo” stanowiący załącznik niniejszego Zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


Kierownik

/-/ Arkadiusz Szymczak

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Zarządzenia
Autor informacji: Arkadiusz Szymczak
Informację wprowadził: Natalia John
Opublikowany dnia: 2021-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-06-29
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie